Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Bobolicach


76-020 Bobolice
 ul. Jedności Narodowej 13
woj. Zachodniopomorskie

tel./ fax : (094) 3187 595, (094) 3187 713
email :
mgops@bobolice.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych
i Funduszu Alimentacyjnego tel. 534 996 011


Kierownik Ośrodka - Jolanta Stępień
email :
kierownik.mgops@bobolice.pl

Główny księgowy - Alicja Sobczak
email: glownyksiegowy.mgops@bobolice.pl


Status prawny: jednostka organizacyjna Gminy
NIP: 673-11-37-099    REGON 003801634

Nr rachunku:
Uwaga !!!

W związku ze zmianą banku od 01.01.2019r. z Bałtyckiego Banku Spółdzielczego o/Bobolice na PKO BP S.A., Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach zmienia numery kont bankowych:

- 88 1020 2791 0000 7102 0287 1812 - rachunek bieżący

- 78 1020 2791 0000 7102 0287 1895 - rachunek pomocniczy do wypłaty gotówkowych świadczeń społecznych.

 


Stronę prowadzi Andrzej Kaczanowicz
tel/fax (94) 3187 595 email:
mgops@bobolice.pl