Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Bobolicach


76-020 Bobolice
 ul. Jedności Narodowej 13
woj. Zachodniopomorskie

tel./ fax : (094) 3187 595, (094) 3187 713
email :
mgops@bobolice.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych
i Funduszu Alimentacyjnego tel. 534 996 011


Kierownik Ośrodka - Jolanta Stępień
email :
kierownik.mgops@bobolice.pl

Główny księgowy - Alicja Sobczak
email: glownyksiegowy.mgops@bobolice.pl


Status prawny: jednostka organizacyjna Gminy
NIP: 673-11-37-099    REGON 003801634

Uwaga !!!

w związku z aktualnie panującą sytuacją, związaną z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 od dnia 25.03.2020 r. do odwołania w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach każdego dnia w godz. 7:00 – 19:00 pełniony jest dyżur telefoniczny przez pracowników ośrodka pod numerem telefonu 94 3187595 w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Jednocześnie informujemy, że została także uruchomiona platforma informacyjna:https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych.

 

Nr rachunku:
W związku ze zmianą banku od 01.01.2019r. z Bałtyckiego Banku Spółdzielczego o/Bobolice na PKO BP S.A., Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach zmienia numery kont bankowych:
- 88 1020 2791 0000 7102 0287 1812 - rachunek bieżący

- 78 1020 2791 0000 7102 0287 1895 - rachunek pomocniczy do wypłaty gotówkowych świadczeń społecznych.

 


Stronę prowadzi Andrzej Kaczanowicz
tel/fax (94) 3187 595 email:
mgops@bobolice.pl