Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Bobolicach


76-020 Bobolice
 ul. Jedności Narodowej 13
woj. Zachodniopomorskie

tel./ fax : (094) 3187 595, (094) 3187 713
email :
mgops@bobolice.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych
i Funduszu Alimentacyjnego tel. 534 996 011


Kierownik Ośrodka - Jolanta Stępień
email :
kierownik.mgops@bobolice.pl

Główny księgowy - Alicja Sobczak
email: glownyksiegowy.mgops@bobolice.pl


Status prawny: jednostka organizacyjna Gminy
NIP: 673-11-37-099    REGON 003801634

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, zgodnie z §12 ust. 2 i ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878)  uprzejmie informuję, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach już od dnia 27 kwietnia 2020 r. pracuje w pełnym zakresie z zachowaniem i zapewnieniem zasad bezpieczeństwa.

Z dniem 27 kwietnia br. został ponownie uruchomiony punkt przyjmowania Klientów, którzy korzystają z niego po wcześniejszym umówionym kontakcie telefonicznym z pracownikiem ośrodka. Osoby umówione do Punktu w ramach zachowania zasad bezpieczeństwa powinny posiadać maseczki oraz rękawiczki, w punkcie będzie niezbędny płyn do dezynfekcji rąk.

Biorąc pod uwagę trwający nadal stan zagrożenia epidemicznego jest jeszcze za wcześnie by w pełnym zakresie otworzyć ośrodek dla Klientów, na poszczególnych stanowiskach pracy.  Stąd, zgodnie z ust. 4 cytowanego powyżej rozporządzenia utrzymujemy decyzję o bezpośrednim przyjmowaniu, ale po wcześniejszym indywidualnym umówieniu się z pracownikiem ośrodka.

Pragnę przypomnieć, iż wszystkie sprawy kierowane do ośrodka załatwiane są do odwołania poprzez:

1) drogę elektroniczną e-mailem lub telefoniczną

2) osobiście, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem rozpatrującym daną sprawę

Wszystkie sprawy załatwiane są na bieżąco, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej).

Będziecie Państwo na bieżąco informowani o sposobie funkcjonowania ośrodka, utrzymanie takiego sposobu funkcjonowania podjęliśmy w trosce o życie i zdrowie naszych Klientów oraz pracowników ośrodka.

Jednocześnie informujemy, że została także uruchomiona platforma informacyjna:https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych.

 

Nr rachunku:
W związku ze zmianą banku od 01.01.2019r. z Bałtyckiego Banku Spółdzielczego o/Bobolice na PKO BP S.A., Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach zmienia numery kont bankowych:
- 88 1020 2791 0000 7102 0287 1812 - rachunek bieżący

- 78 1020 2791 0000 7102 0287 1895 - rachunek pomocniczy do wypłaty gotówkowych świadczeń społecznych.

 


Stronę prowadzi Andrzej Kaczanowicz
tel/fax (94) 3187 595 email:
mgops@bobolice.pl