Przejdź do treści

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 W związku z tym, że od 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych/), informujemy, że :

1.Administratorem Państwa danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach  z siedzibą przy ul. Jedności Narodowej 13 w Bobolicach, 76-020 Bobolice tel.: 94 31 87 595, adres e-mail: mgops.bobolice@wp.pl

2.W MGOPS został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych –

Jacek Królikowski

email: mgops.iodjk.bobolice@wp.pl   

Zbieramy Państwa dane w celu realizacji zadań statutowych. Przetwarzanie danych osobowych w MGOPS odbywa się w celu wypełnienia obowiązków prawnych oraz na wniosek osoby zainteresowanej.

Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie upoważnionym podmiotom na podstawie                            i w granicach prawa oraz podmiotom z którymi MGOPS zawarł umowę powierzenia danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane  przez okres wskazany w przepisach prawa.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu oraz ograniczeniu przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.