Przejdź do treści

INFORMACJA

INFORMACJE O OŚRODKU

INFORMACJE PRAWNE

SPRAWOZDANIA

ORGANIZACJA OŚRODKA

OFERTY PRACY

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PLACÓWKI WSPARCIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Podmiotem reprezentującym zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa jest MGOPS jako jednostka organizacyjna Gminy Bobolice, nieposiadająca osobowości prawnej, działającej w formie jednostki budżetowej