Przejdź do treści

INFORMACJA

INFORMACJE O OŚRODKU

INFORMACJE PRAWNE

SPRAWOZDANIA

ORGANIZACJA OŚRODKA

OFERTY PRACY

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PLACÓWKI WSPARCIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Statut ośrodka pomocy społecznej ustanawiany jest przez Radę Miejską w Bobolicach w formie uchwał.

Akty prawne związane z wewnętrznym funkcjonowaniem ośrodka: regulaminy, instrukcje, zasady, inne ustanawiane są w formie zarządzeń kierownika ośrodka.