Przejdź do treści

INFORMACJA

INFORMACJE O OŚRODKU

INFORMACJE PRAWNE

SPRAWOZDANIA

ORGANIZACJA OŚRODKA

OFERTY PRACY

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PLACÓWKI WSPARCIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

1.Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Bobolicach.
2.Rejestr Zarządzeń Burmistrza Bobolic
3.Rejestr Zarządzeń Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach
4.Rejestr skarg i wniosków.
5.Rejestr kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.
6.Rejestr delegacji służbowych.
7.Rejestr przesyłek wpływających.
8.Rejestr wyjść prywatnych i służbowych.
9.Inne, niezbędne do realizacji zadań.

Archiwizowanie danych w wersji papierowej odbywa się zgodnie z obowiązującą w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach instrukcją kancelaryjną oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach.