Przejdź do treści

INFORMACJA

INFORMACJE O OŚRODKU

INFORMACJE PRAWNE

SPRAWOZDANIA

ORGANIZACJA OŚRODKA

OFERTY PRACY

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PLACÓWKI WSPARCIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespół ds. pracy socjalnej i asystentury
Dorota Tomczak - specjalista pracy socjalnej
Aneta Jasiulek - starszy pracownik socjalny
Edyta Gintyło - specjalista pracy socjalnej
Aneta Kopacz - starszy pracownik socjalny
Beata Pupin - starszy specjalista pracy socjalnej
Justyna Halicka - asystent rodziny

Zespół ds. świadczeń i usług
Ewa Skieresz - starszy inspektor ds. świadczeń
Beata Polejowska - starszy inspektor ds. świadczeń
Bożena Burlingis - opiekun w ośrodku pomocy społecznej / sprzątaczka
Marlena Banaszczyk - opiekun w ośrodku pomocy społecznej
Róża Sarnecka - młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej