Przejdź do treści

INFORMACJA

INFORMACJE O OŚRODKU

INFORMACJE PRAWNE

SPRAWOZDANIA

ORGANIZACJA OŚRODKA

OFERTY PRACY

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PLACÓWKI WSPARCIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzi:

Imię Nazwisko  Jolanta Stępień
adres               76-020 Bobolice
ulica                 ul. Jedności Narodowej 13
tel./ fax : 94 3187 595, 94 3187 713


Za modyfikację informacji odpowiada:

Imię Nazwisko  Andrzej Kaczanowicz
adres                  76-020 Bobolice
ulica                    ul. Jedności Narodowej 13
tel. / fax : 94 3187 595, 94 3187 713
e-mail: mgops@bobolice.pl