Przejdź do treści

INFORMACJA

INFORMACJE O OŚRODKU

INFORMACJE PRAWNE

SPRAWOZDANIA

ORGANIZACJA OŚRODKA

OFERTY PRACY

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PLACÓWKI WSPARCIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Bobolicach


76-020 Bobolice
 ul. Jedności Narodowej 13
woj. Zachodniopomorskie


tel./ fax : (094) 3187 595, (094) 3187 713
email : mgops@bobolice.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych
i Funduszu Alimentacyjnego tel. 534 996 011

Kierownik Ośrodka - Jolanta Stępień
email : kierownik.mgops@bobolice.pl

Główny księgowy - Monika Stańko
emai: glownyksiegowy.mgops@bobolice.pl

Status prawny: jednostka organizacyjna Gminy
NIP: 673-11-37-099    REGON 003801634

 

Nr rachunku:

PKO BP S.A
– 88 1020 2791 0000 7102 0287 1812 – rachunek bieżący
– 78 1020 2791 0000 7102 0287 1895 – rachunek pomocniczy do wypłaty gotówkowych świadczeń społecznych.


Witamy w serwisie BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.
Jesteśmy jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, której głównym zadaniem jest świadczenie pomocy społecznej. Terenem naszego działania jest miasto i gmina Bobolice.