Przejdź do treści

Godziny urzędowania:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

Godziny przyjmowania Klientów:

1) Dział świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych:

- codziennie w godz. od 8:00 do 12:00 w terminie do 25-go każdego miesiąca,

2) Dział dodatków mieszkaniowych:

- codziennie w godz. od 7:00 do 8:00 oraz w godz. od 11:00 do 14:00   w terminie do 15-go każdego miesiąca,

3) Dział pomocy środowiskowej:

- poniedziałek, wtorek, środa w godz. od 8:00 do 10:00

- czwartek w godz. od 8:00 do 13:00

w terminie do 25-go każdego miesiąca,

4) Dział świadczeń:

- codziennie w godz.  od 8:00 do 12:00