Przejdź do treści

INFORMACJA

INFORMACJE O OŚRODKU

INFORMACJE PRAWNE

SPRAWOZDANIA

ORGANIZACJA OŚRODKA

OFERTY PRACY

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PLACÓWKI WSPARCIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Godziny urzędowania:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

Godziny przyjmowania Klientów:

1) Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego:
- codziennie w godz. od 8:00 do 12:00 w terminie do 25-go każdego miesiąca,

2) Dział kadr, dodatków mieszkaniowych i energetycznych:
- codziennie w godz. od 8:00 do 12:00 w terminie do 15-go każdego miesiąca,

3) Dział pomocy środowiskowej i wsparcia rodziny:
- poniedziałek, wtorek, środa w godz. od 8:00 do 10:00
- czwartek w godz. od 8:00 do 13:00
w terminie do 25-go każdego miesiąca

4) Zespół ds. świadczeń i usług:
- codziennie w godz. od 8:00 do 12:00

5) Punkty / zespoły działające w ramach ośrodka
- zgodnie z harmonogramem

6) Dział aktywności lokalnej
- codziennie w godz. od 8:00 do 12:00