Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Bobolicach


76-020 Bobolice
 ul. Jedności Narodowej 13
woj. Zachodniopomorskie

tel./ fax : (094) 3187 595, (094) 3187 713
email : mgops@bobolice.pl

Kierownik Ośrodka - Jolanta Stępień
email : kierownik.mgops@bobolice.pl

 

Główny księgowy - Alicja Sobczak
email : glownyksiegowy.mgops@bobolice.pl

Status prawny: jednostka organizacyjna gminy
NIP: 673-11-37-099    REGON 003801634

Nr rachunku:
Uwaga !!!!

W związku ze zmianą banku od 01.01.2019r. z Bałtyckiego Banku Spółdzielczego o/Bobolice na PKO BP S.A., Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach zmienia numery kont bankowych:

- 88 1020 2791 0000 7102 0287 1812 - rachunek bieżący
- 78 1020 2791 0000 7102 0287 1895 - rachunek pomocniczy do wypłaty gotówkowych świadczeń społecznych.Ważne oferta wsparcia

1.0 MBPobierz na dysk