Przejdź do treści

INFORMACJA

INFORMACJE O OŚRODKU

INFORMACJE PRAWNE

SPRAWOZDANIA

ORGANIZACJA OŚRODKA

OFERTY PRACY

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY EFS

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PLACÓWKI WSPARCIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Bobolicach


76-020 Bobolice
 ul. Jedności Narodowej 13
woj. Zachodniopomorskie

tel./ fax : (094) 3187 595, (094) 3187 713
email : mgops@bobolice.pl

Kierownik Ośrodka - Jolanta Stępień
email : kierownik.mgops@bobolice.pl

 Główny księgowy - Monika Stańko
email : glownyksiegowy.mgops@bobolice.pl

Status prawny: jednostka organizacyjna gminy
NIP: 673-11-37-099    REGON 003801634

Rachunki kont bankowych PKO BP S.A.,

- 88 1020 2791 0000 7102 0287 1812 - rachunek bieżący
- 78 1020 2791 0000 7102 0287 1895 - rachunek pomocniczy do wypłaty gotówkowych świadczeń społecznych.