Przejdź do treści

Z dniem 01.01.2015 wyodrębniono ze struktury MGOPS i utworzono nową jednostkę budżetową gminy Bobolice pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy "Odnowa"